Okul öncesi dönem çocuklarının saldırganlık yönelimleri ile ebeveynlerinin anne baba tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi


Yıldızbaş C. E. , Şahin Sak İ. T.

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.39, ss.64-92, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 39
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.64-92

Özet

Bu araştırma, okul öncesi dönem çocuklarının saldırganlık yönelimleri ile ebeveynlerinin anne baba tutumları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi 506 ebeveyn ve 506 çocuktan oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak, “Kişisel Bilgi Formu”, “Ebeveyn Tutumları Ölçeği” ve “36-72 Aylık Çocuklara Yönelik Saldırganlık Yönelim Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizi için, bağımsız örneklemler için t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda, anne-baba tutumları boyutlarından “demokratik tutum” boyutu ile saldırganlık yönelimleri boyutlarından “başkasına yönelik fiziksel saldırganlık” boyutu arasında negatif yönde anlamlı “orta” düzeyde bir ilişki, diğer tüm saldırganlık yönelimi boyutları arasında ise negatif yönde anlamlı “düşük” düzeyde ilişki bulunmuştur. “Otoriter tutum” boyutu ile saldırganlık yönelimleri boyutlarından “başkasına yönelik fiziksel saldırganlık” ve “nesneye yönelik saldırganlık” boyutları arasında pozitif yönde anlamlı “orta” düzeyde ilişki, “başkasına yönelik ilişkisel saldırganlık” ve “kendine yönelik saldırganlık” boyutu arasında pozitif yönde anlamlı “düşük” düzeyde ilişki bulunmuştur. Son olarak, “izin verici tutum” boyutu ile saldırganlık yönelimleri boyutları arasında pozitif yönde anlamlı “düşük” düzeyde bir ilişki bulunmuştur.

The aim of this study was to investigate the relationship between preschool children’s aggression tendency and their parents’ parenting attitudes. The sample of the study consisted of 506 parents and 506 children. As the data collection tool, “Personal Information Form”, the “Parents Attitude Scale” and the “Aggression Tendency Scale for 36-72 Months-Old Children” were used. Data was analyzed through independent-samples t-test, one-way analysis of variance (ANOVA) and Pearson correlation analysis. Findings of the study showed that there was a moderate negative relationship between democratic sub-scale of PAS and physical aggression towards others sub-dimension of Aggression Tendency Scale for 36-72 Months-Old Children. There was a weak negative relationship between democratic sub-scale of PAS and other sub-dimensions of Aggression Tendency Scale. There was a moderate positive relationship between authoritarian sub-scale of PAS, and physical aggression towards others and aggression against objects/items sub-dimensions of Aggression Tendency Scale. There was a weak positive relationship between authoritarian sub-scale of PAS, and relational aggression towards others and self-directed aggression sub-dimensions of Aggression Tendency Scale. Lastly, there was a weak positive relationship between permissive sub-scale of PAS, and all sub-dimensions of Aggression Tendency Scale.