2017 Yılı Mardin Ve Batman İllerinde (Turabdin Bölgesi) Hıristiyan Mimarisi Konusunda Yüzey Araştırması


Korkut T.

Uluslar Arası Kazı, Araştırma Ve Arkeometri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 7 - 11 Mayıs 2018, ss.35-36

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Çanakkale
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.35-36

Özet

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 31.07.2017 Tarihli ve 154394 sayılı izinleriyle 2017 yılı yüzey araştırmaları Mardin İli, Midyat İlçesi’nde yürütülmüştür. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, öğretim üyesi Dr.Öğr. Üyesi Tahsin Korkut başkanlığında, yürütülen çalışmalar Dr.Öğr. Üyesi Yalçın Karaca,   Doktora Öğrencisi Ufuk Elyiğit (Sanat Tarihçi), Fatih Tuna (Mimari Restoratör) Yüksek Lisans Öğrencileri Elif Gül ve Hüseyin Şan’dan oluşan ekip üyeleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi olarak Mardin Müzesi’nde görevli Muaviye Şahin’in katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 

05.09.2017 – 15.09.2017 Tarihleri arasında önceden belirlemiş olduğumuz harita ve rota planına göre; Mardin İli Midyat İlçesi’ne bağlı Güngören, Yayvantepe, Doğançay, Çayırlı, Barıştepe, Mercimekli ve Köyü’nde araştırmalar yapılmıştır. 2017 yılında bölgede yaptığımız bu çalışmalar verimli geçmiş ve bölgedeki tarihi eserlerin aydınlatılması bakımından önemli sonuçlar ortaya koyacağını düşündüğümüz birçok taşınmaz kültür varlığı tespit edilmiştir. Yaptığımız araştırmalarda tescilsiz taşınmaz kültür varlıkları bulunmuş ve daha önce literatürde olan mimari yapılar da incelemeye tabi tutulmuştur.

The surveys of 2017 were carried out in Midyat District of Mardin Province with the permission of the Ministry of Culture and Tourism, General Directorate of Cultural Heritage and Museums dated 31.07.2017 and numbered 154394. University of. The studies carried out under the chairmanship of Tahsin Korkut Member Dr.Our. Prof. Dr. Yalçın Karaca, Ph.D. Student Ufuk Elyiğit (Art Historian), Fatih Tuna (Architectural Restorer) MA students Elif Gül and Hüseyin Şan and the Ministry of Culture and Tourism as the representative of Ministry of Culture and Tourism. .
05.09.2017 - 15.09.2017 According to the pre-determined map and route plan between; Mardin Province Midyat District of Güngören, Yayvantepe, Doğançay, Çayırlı, Barıştepe, Mercimekli and Village were researched. In 2017, we have identified many immovable cultural assets that we believe will be of fruitful past and present significant results in terms of illuminating historical monuments in the region. In our research, unregistered immovable cultural assets were found and the architectural structures in the literature were examined.