Türkiye’de Tohumluk Üretiminin Selem Sözleşmesi Yöntemiyle Finansmanı Üzerine Kavramsal Bir Model Önerisi


Creative Commons License

Keskin Ö.

in: SOSYAL, İNSAN VE İDARİ BİLİMLERDE ÖNCÜ VE ÇAĞDAŞ ÇALIŞMALAR, Doç. Dr. Adem KARA,Dr. RECAİ BAZANCİR, Editor, Duvar Kitabevi, İzmir, pp.125-142, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Duvar Kitabevi
  • City: İzmir
  • Page Numbers: pp.125-142
  • Editors: Doç. Dr. Adem KARA,Dr. RECAİ BAZANCİR, Editor
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Betimleyici yaklaşıma dayanan nitel bir araştırma metodolojisinin benimsendiği bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’de tohumluk üretiminin finansmanında alternatif olarak kullanılabilecek kavramsal bir model önerisi geliştirmektir. Amaç doğrultusunda ilk önce Türkiye’de tohumluk sektöründe yaşanan gelişmeler, tarihsel süreç içerisinde detaylı bir şekilde ortaya konulmuştur. Daha sonra model önerisinde temele alınan İslam ekonomisindeki faizsiz finansman yöntemlerinden selem sözleşmesi yöntemine ve pratikte faizsiz sigortacılık/katılım sigortacılığı olarak da bilinen tekafüle açıklık getirilmiştir. Son olarak tekafülün selem sözleşmesi yöntemine entegre edildiği kavramsal model önerisi geliştirilmiş ve modelin önemli yönleri değerlendirilmiştir. Çalışmanın hem tohumluklar ve İslam ekonomisi ile ilgili Türkçe literatüre hem tohumluk sektörü özelinde geliştirilecek faizsiz uygulamalara/politikalara katkı olarak öne çıkması umulmaktadır.