EVALUATION OF THE CURRENT STATUS OF OVİNE BREEDING İN TURKEY


Creative Commons License

Turan M., Şireli H. D.

Multidisipliner Bilimsel çalışmalar ve Küresel Uygulamaları Uluslararası Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 6 - 08 March 2022, pp.873-880

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Girne
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.873-880
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, data on the number of ovine animals and ovine meat and milk production by years were compiled, and based on these values, it was aimed to make forward-looking predictions by determining the current situation, problems and solution proposals of ovine breeding in our country. Our country is a country suitable for sheep and goat breeding with its geographical structure, climatic conditions and wide pasture areas. Although the number of small cattle, which is the source of red meat and milk production, has increased in recent years in our country, the main reasons for the decrease in their share in total meat and milk production are; the low yield potential of our native sheep breeds can be listed as the inability to protect the existing pasture areas, the high production inputs and costs, and the breeders preference for other breeds.

As a result, the lack of continuity in production despite the increase in the number of animals reveals that more accurate and innovative breeding methods should be used in small cattle breeding.

Keywords: Small ruminant breeding, Sheep, Goat, Meat production, Milk production

Bu çalışmada küçükbaş hayvan sayıları ile yıllara göre küçükbaş et ve süt üretimine ait veriler derlenmiş olup bu değerlere bağlı olarak ülkemizdeki küçükbaş hayvancılığının mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerilerini belirleyerek, ileriye dönük tahminler yapılması amaçlanmıştır. Ülkemiz coğrafya yapısı, iklim şartları ve geniş mera alanları ile koyun ve keçi yetiştiriciliğine elverişli bir ülke konumundadır. Kırmızı et ve süt üretim kaynağı olan küçükbaş hayvanların ülkemizde sayıca son yıllarda artış göstermesine rağmen toplam et ve süt üretim miktarı içerisindeki payının azalmış olmasının başlıca sebepleri; özellikle yerli koyun ırklarının düşük verim potansiyelleri, mevcut mera alanlarının korunamaması, üretim girdilerinin ve maliyetlerinin yüksek olması ve yetiştiricilerin diğer türlerin yetiştiriciliğini tercih etmeleri olarak sıralanabilir. Sonuç olarak, hayvan sayılarındaki artışa rağmen üretimde devamlılığın olmaması yetiştiricilikte daha doğru ve yenilikçi yetiştiricilik metotlarının kullanılması gerektiğini ortaya çıkarmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Küçükbaş yetiştiriciliği, Koyun, Keçi, Et üretimi, Süt üretimi