Öğrencilerin Gevaş ve Başkale Meslek Yüksekokulları Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümlerini Tercih Nedenlerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Çalışma


Çelikyürek H., Gökdal Ö., Balcı H.

Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu (IVSS 2017), Antalya, Turkey, 18 - 20 October 2017, pp.95-96

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.95-96
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to reveal the reasons of preference of the students who study in Plant and Animal Production departments at Gevaş and Başkale Vocational High Schools, Yüzüncü Yıl University and to be a light on the plans to be made in relation to vocational education. The questionnaire survey was conducted with the method of "under observation" on 178 (50 students from Başkale Vocational High School, 128 students from Gevaş Vocational High School) students in 2017. According to the results, it is understood that 24.16% of the students who participated in the survey has preferred the program because they are interested in the related programs. 13.48% of them have aimed the faculty departments by transit exam. After the graduation, 49.44% and 17.98% of the students have aimed "studying a faculty department” and "establishing their own business", respectively. Following these, 16.29% of the students have stated the aim of "working in a governmental institution related to their profession". Among the target variables after graduation from the school, girls generally have wanted to study faculty departments, while boys have not had a high expectation after graduation (p <0.05). As a result of Chi-square analysis, the relationship between gender of the students and the reasons for preference of the program was found statistically significant (p <0.01). According to the results, a significant amount of the students is targeted to continue their studies in faculty departments. This situation should be questioned in terms of training objectives of vocational schools.

Bu çalışmanın amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Gevaş ve Başkale Meslek Yüksekokulları Bitkisel ve Hayvansal Üretim bölümlerinde okuyan öğrencilerin tercih nedenlerini ortaya koymak ve mesleki eğitim ile ilgili olarak yapılacak planlamalara ışık tutmaktır. Anket çalışması 2017 yılı içinde 178 öğrenci üzerinde (Başkale Meslek Yüksekokulu’ndan 50 öğrenci, Gevaş Meslek Yüksekokulu’ndan 128 Öğrenci) “gözlem altında anket” yöntemiyle yürütülmüştür. Sonuçlar incelendiğinde, ankete katılan öğrencilerin %24.16’sı ilgili programlara “ilgi duyduğu için”, %13.48’i ise “dikey geçişle fakülte okumak için” okuduğu programı tercih ettiği anlaşılmaktadır. Öğrencilerin okuduğu programdan mezuniyetleri sonrasında hedefleri arasında %49.44 ile “dikey geçişle fakülte okumak” birinci sırada yer alırken bunu, %17.98 oranında “kendi işini kurmak” ve %16.29 oranında da “mesleği ile ilgili bir devlet kurumunda çalışma” hedefleri izlemektedir. Okulu bitirdikten sonraki hedef değişkenleri arasında kızlar genellikle “dikey geçişle fakülte okumak” isterken, erkeklerde ise mezuniyet sonrası “beklentinin yüksek olmadığı” saptanmıştır (p<0.05). Ki-kare analizi sonucunda cinsiyet ile öğrencilerin okudukları programı tercih nedenleri arasındaki ilişki istatistik olarak önemli bulunmuştur (p<0.01). Öğrencilerin yarıya yakınının tercih ve hedef olarak “dikey geçiş sınavıyla fakülte okumak” şeklinde bir düşüncelerinin olması, meslek yüksekokulları mesleki eğitim hedefleri bakımından değerlendirilmesi gereken dikkat çekici bir bulgudur.