EFFECT OF USING SODIUM BORHYDRIDE ADDED METHANOL-GASOLINE MIXED FUELS IN A GASOLINE ENGINE WITH INTERNAL COMBUSTION ON ENGINE PERFORMANCE AND EXHAUST EMISSIONS


Yakın A., Behçet R.

IGDIR INTERNATIONAL APPLIED SCIENCES CONGRESS, Iğdır, Turkey, 14 - 15 April 2021, pp.34-43

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Iğdır
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.34-43
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Gelişen teknoloji, bir yandan insanların daha rahat yaşamasını sağlarken diğer yandan beraberinde bir takım olumsuzlukları da getirmektedir. Taşıtlarda kullanılan fosil kökenli yakıtların yakın gelecekte tükenecek olması, bilim adamlarını hem alternatif motorlu taşıtlar hem de alternatif yakıtlar ile ilgili araştırmaya sevk etmiştir. Çevreye duyarlı alternatif motorlu taşıtlar; hibrit taşıtlar, elektrikli taşıtlar ve güneş enerjili taşıtlar şeklinde sıralanırken taşıtlarda kullanılan alternatif yakıtlar da çevreye duyarlı yakıtlar olarak bilinen biyoyakıtlar ile alkol ( etanol, metanol, bütanol vb.) ve hidrojen katkılı yakıtlar şeklinde sıralanabilirler. Bu çalışmada, farklı tür yakıtların motor performans ve emisyonları üzerindeki etkilerini incelemek üzere üç çeşit yakıt benzinli bir motorda test edilmiştir. Bunlar; saf benzin, M5 karışım yakıtı ( hacimsel olarak % 5 metanol ve %95 benzin) ve MS5 karışım yakıtı (hacimsel olarak %5 sodyum borhidrür katkılı metanol çözeltisi ve %95 benzin)'ndan oluşmaktadır. Motorda test sonuçlarından elde edilen değerler birbirleri ile karşılaştırıldığında, saf benzine göre M5 ve MS5 karışım yakıtların CO emisyonları sırasıyla % 26.17 ve % 15 azalırken HC emisyonları sırasıyla % 14.86 ; % 13.52 artmıştır. Bununla beraber NOx emisyonlarında %44.82 ve %32.79 artma, CO2 emisyonlarında % 11.38 ve % 9.13 artma meydana gelmiştir. Ayrıca motor momentinde sırasıyla % 1.27 ve % 0,64 artma, özgül yakıt tüketiminde %5,05 ve %7,63 artma olmuştur. Motor gücü değerlerinde de M5 karışım yakıtlı motor gücü saf benzin yakıtlı motor gücüne göre %1,44 artarken MS5 yakıtlı motor gücü % 0,36 azalmıştır.