Main Aspects of Language Contact Processes in Kurdish-Turkish Language Contact


Creative Commons License

Varol O.

Route Educational and Social Sciences Journal, vol.1, no.2, pp.191-203, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Dilin dışsal etkenlere bağlı olarak farklı düzlemlerinde yeni birimlere sahip olması, yapısal ve anlamsal

örüntüsünü yeniden oluşturmasına neden olabilmektedir. Bu uygulamanın gerçekleşmesi için model dilden

aktarılan ya da kopyalanan yeni birime temel kod alanında ihtiyaç duyulması ve alıcı dilin iç düzenlenişinin

buna uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Kürtçenin temel dil olarak model dil Türkçeden aktardığı ya da

kopyaladığı birimlerin etkileşimin süresine ve yoğunluğuna bağlı olarak içerik ya da işle v birimleri şeklinde

aktarımları ya da kopyalanmaları gerçekleşebilmektedir. İkidilliler temel kodlarıyla sözceler ürettiklerinde

bütüncül olarak aktarımı yapılmış ya da seçimli olarak kopyalanmış etkileşim birimler verilerden

gözlemlenebilmektedir. Bunun yanında Kürtçedeki izafe eki ve eğik durum belirteci gibi bağımlı işlevsel

birimlerin yeni birimlerle birlikte karma sözce öğelerini oluşturarak kullanımlarına devam edildikleri

anlaşılmaktadır. Ayrıca Kürtçe yardımcı eylemlerin işlevsel özellikleri bakımı ndan kullanımından

vazgeçilmeyen ve model kod etkileşimini sınırlayıcı birimler oldukları anlaşılmaktadır.