Elma (Malus Pumila) Katkısının Yonca Silaj Kalitesi Üzerine Etkisi


Creative Commons License

Erişçi D., Bingöl N. T., Avci A.

Van Veterinary Journal, vol.33, no.3, pp.135-140, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 33 Issue: 3
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.36483/vanvetj.1185934
  • Journal Name: Van Veterinary Journal
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.135-140
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmada, taze yoncaya %5 ve %10 oranında elma katılarak yapılan yonca silajının kalite parametreleri değerlendirildi. Bu amaçla, %5 oranında buğday samanı ilavesiyle kuru maddesi artırılan yoncaya iki farklı düzeyde Altın çekirdek elması ilave edilerek laboratuvar siloları hazırlandı. Kontrol grubu ve deneme grupları 10 tekerrürden oluşturuldu. 1 litrelik kavanozlarda hazırlanan silajlar 60 gün sonra açıldı. Silaj numunelerinde fiziksel ve kimyasal analizler yapıldı. Koku, dış görünüş ve renk değerlendirmesinde bütün silajlar “Orta kalite” olarak puan aldı. Yonca silajına elma ilavesinin kuru madde (KM), ham kül (HK), ham protein (HP), asit deterjan lif (ADF) ve nötral deterjan lif (NDF) içeriğine etkisinin kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak önemli olmadığı tespit edildi. Silajların pH değerlerinin 5.46 – 5.72 arasında olduğu, ancak gruplar arasında önemli bir farklılık olmadığı tespit edildi. Silajlarda laktik asit (LA) düzeyinin %10 elma katkısı ile önemli derecede yükseldiği, asetik asit (AA) ve propiyonik asit (PA) düzeyinin önemli derecede düştüğü belirlendi (p<0.05). Bütirik asit düzeyinde ise gruplar arasında önemli bir farklılık olmadığı görüldü. %10 Elma katılan silajların toplam azot içerisindeki amonyağa bağlı azot (NH3N-TN) oranları kontrol grubu silajlara göre önemli derecede yüksek bulundu (p<0.05). Sonuç olarak, yonca silajına katılan %10 düzeyindeki elmanın silaj kalitesini iyileştirdiği, ancak ileride yapılacak çalışmalarda kuru madde düzeyi daha yüksek yonca silajlarında elma katkısıyla daha iyi sonuçlar alınabileceği kanaatine varılmıştır.