Müzelerde Sikke Teşhir Biçimlerinden Örnekler


Başak O., Özrili Y.

Turkish Studies-Social Sciences, vol.16, no.3, pp.971-997, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Öz: Bilginin sağlıklı bir iletişim sistemi ve etkili bir yöntemle aktarılması, dikkate alınması gereken önemli bir konudur. Nesne türünden somut ve soyut bir özelliğin karakteristik niteliklerinin amaçlı bir bilinçle karşı tarafa iletilebilmesi yeteneği, üzerinde düşünülmesi gereken bir kavramdır. Müzeler barındırdıkları eserleri bilinçli bir kurgulama ile teşhir etmeden önce, sergilenecek olan nesneyi en iyi şekilde tanıtabilmeyi amaçlarlar. Dijitalleşmeye başlayan çağımız dünyasında çağdaş müze teşhir sistemlerinde birtakım revizyonlara gidilerek ziyaretçilerin eserler hakkında daha fazla bilgiye sahip olmalarını sağlamak adına görme, işitme ve dokunma duyularının sergilemede aktif olabileceği şekilde düzenlemelere gidilmiştir. Madeni eserler arasında önemli bir grubu teşkil eden sikkeler; tarihi olayların, yorumlanmasında, ait olduğu medeniyet ve çağ hakkında, kültürel, sanatsal, sosyal, ekonomik, inanç vb. anlamda ciddi veriler sunmaları yönüyle başta tarih ve arkeoloji olmak üzere, birçok disiplinin en fazla ilgi duyduğu eser grubu arasında yer almaktadır. Bu yönüyle sikkeler, birçok müzenin arkeolojik ve etnoğrafik eserler bölümünde öne çıkan eser grubu arasında yer alırlar. Boyut ve ağırlıkları değişiklik gösteren sikkelerin üzerinde yer alan yazı, figür, vb. simgelerin izleyiciler tarafından daha iyi algılanabilmesi için bu nesnelerin bulundukları sergi ya da koleksiyonun yeterli fiziki niteliklere uygun olarak kurgulanması önem taşımaktadır. Bu çalışmada Türkiye’den on müze, Avrupa müzelerinden de iki müze seçilerek geleneksel ve modern sergileme yöntemleri arasındaki farklılıklar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Sanat Tarihi, Müzecilik, Müze, Sikke, Teşhir, Ziyaretçi