Ethical uncertainty in a patient in the terminal period: Eighth catheter


Creative Commons License

Yüzkat N., Çeğin M. B., Soyoral L., Göktaş U., OZKAN B.

Journal of Clinical and Experimental Investigations, vol.6, no.2, pp.196-198, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 6 Issue: 2
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Journal of Clinical and Experimental Investigations
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.196-198
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Intensive care units are units where patients, who have the need for life support that may benefit from observation and treatment, are monitored. With these characteristics, decrease in risk of death and providence of early recovery have been a source of hope for patients and their families. In these units, most commonly the critically ill patients, who require organ failure treatment, are treated. Additionally, intensive care units environment are the places where ethical issues may be encountered in the treatment of critically ill patients. Health care workers are faced with a number of ethical issues; even they may be in the position of decision maker sometimes. In such cases, importance of the ethical concepts and, values and opinions of the people appears. In this article, ethical uncertainties of catheter insertion of a case that is at terminal period, staying at intensive care unit, has multi-catheterization (7 units) and a new catheter had to be inserted, are criticized.

Yoğun bakım üniteleri daha ayrıntılı gözlem ve tedavilerden fayda görebilecek, yaşamsal destek alma ihtiyacı olan hastaların izlendiği ünitelerdir. Bu özellikleriyle ölüm riskinin azaltılması ve erken iyileşmenin sağlanmasında hasta ve aileleri için umut kaynağı olmuştur. Bu ünitelere en sık organ yetmezliklerine yönelik destek tedavisi gerektiren kritik hastalar yatmaktadır. Bununla birlikte yoğun bakım üniteleri kritik hastaların tedavi sürecinde etik sorunlarla da karşılaşılabilen ortamlardır. Sağlık çalışanları, birtakım etik kavramlarla karşı karşıya kalmakta, hatta bazen karar verme durumunda da olabilmektedir. Böyle bir durumda etik kavramların, kişilerin değer ve görüşlerinin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu yazıda, yoğun bakım ünitesinde yatan terminal dönemdeki, çoklu kateterizasyon (7 adet) uygulanmış ve yeni bir kateter takılması gereken bir olguda; kateter takılıp takılmaması konusunda yaşanan etik belirsizlik tartışılmıştır