Somut Olmayan Kültürel Miras Turizmi Kapsamında Knıdos’lu Eudoxus


Yıldız S., Arslan Kalay H.

3rd İnternational Congress Of Social Sciences, China to Adriatic, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2016, ss.285-291

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.285-291

Özet

Knidos, somut kültürel miras unsurlarını içeren önemli bir antik kent olmasının yanı sıra zamanın bilim, mimari ve sanat etkinliklerini içermesiyle somut olmayan kültürel miras açısından da önemli bir yer sayılmaktadır. Dolayısıyla kültürel miras turizmi açısından önem arz etmektedir. Ünlü bilim insanlarından biri olan Eudoxus da Knidosludur. Unesco’nun somut olmayan kültürel miras öğeleri sınıflandırmaları arasında “Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar” yer almaktadır. Çalışmanın konusunu oluşturan Knidoslu Eudoxus bu bağlamda somut olmayan kültürel miras öğesi olarak nitelendirilebilir. Eudoxus, iyi bir matematikçi ve aynı zamanda Knidos’un hukuk kurallarını düzenleyen bir avukatdır. Zamanının çoğunu felsefe yaparak ve söylevler vererek geçirmiştir. Platonun da öğrencisi olan Eudoxus, bilime çok büyük katkılar sağlamıştır. Dünyanın evren modellemelerinde merkezde yer aldığını belirten filozoflardan en önemlisi Eudoxus’tur. Aristoteles de Eudoxusun dünya merkezli evren modelinin doğru olduğuna inanmış ve bu modellemenin üzerine düşünceler ve çalışmalar geliştirmiştir. Çalışmada Antik Knidos Kenti somut ve somut olmayan kültürel miras varlıkları açısından incelenmiştir. Somut kültürel miras varlıkları olan Afrodit tapınağı, antik tiyatrolar ve güneş saati tarihsel süreçlere göre detaylandırılmıştır. Somut olmayan kültürel miras unsurlarından biri olan ünlü filozof Eudoxus’un hayatı da ayrıntılarıyla açıklanmıştır. 

Knidos is not only an important ancient city containing concrete cultural heritage elements but also an important place in terms of intangible cultural heritage with its scientific, architectural and artistic activities of the time. Therefore, it is also important in terms of cultural heritage tourism. One of the famous scientists, Eudoxus, is from Knidos. Unesco's classifications of intangible cultural heritage items include "Knowledge and practices on nature and the universe". In this context, Eudoxus of Knidos, which constitutes the subject of the study, can be described as an item of intangible cultural heritage. Eudoxus is a good mathematician and at the same time is a lawyer who deals with Knidos' legal rules. He spent most of his time doing philosophy and giving speeches. Plato's student Eudoxus has provided great contributions to science. Eudoxus is the most important philosopher who states that the world is centered in the universe models. Aristotle also believed that Eudoxus' world-centered universe model was correct, and he developed ideas and studies on this model. In this study, the ancient city of Knidos was examined in terms of tangible and intangible cultural heritage assets. The Aphrodite temple, ancient theaters and sundial, which are concrete cultural heritage assets, are detailed according to historical processes. Besides, the life of the famous philosopher Eudoxus, one of the elements of intangible cultural heritage, is explained in detail.