VAN KEDİLERININ ÜREME VE YAŞAMA GÜCÜ ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK İNCELENMESİ


Creative Commons License

Çak B. , Uslu B. A. , Demirel A. F. , Gülyüz F., Yılmaz O. , Koşal V.

8. Uluslararası Katılımlı Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2016, ss.127-128

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.127-128

Özet

Van Kedileri; beyaz tüyleri renkli gözleri ve sevecen tavırları ile ilgi odağı olan canlılardır. Van Kedilerinin Reprodüktif davranışları üzerine çalışma bulmak neredeyse imkansızdır. Bu araştırma, Van Kedilerinin bazı döl verimi özellikleri ve yaşama güçlerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın materyalini, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma Merkezi Van Kedisi Evinde bulunan Van kedileri oluşturmuştur. Döl verimi özelliklerinin belirlenmesinde 4 yıl boyunca 56 adet dişi kediden elde edilen kayıtlar kullanılmıştır. Sonuç olarak araştırmada Van Kedilerinde kızgınlık süresi, gebelik süresi ve emzirme süresi sırasıyla; 2.41 ± 0.09, 63.75 ± 0.27 ve 98.45 ± 1.18 gün olarak tespit edilmiştir. Ayrıca doğum başına ortalama yavru sayısı ve gebelik başına çiftleşme sayısı sırasıyla; 3.30 ± 0.19 ve 13.71 ± 0.74 olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada, doğuran kedi sayısı 56, toplam yavru sayısı 185, ölü yavru sayısı 22 (%11,89) ve yaşama gücü %88,11 olarak kaydedilmiştir. En çok görülen doğum tipi, ikiz doğumlarda (%30) ve en fazla görülen ölü doğum oranı ise 4’lü doğumlarda %4.86 olarak tespit edilmiştir.