The Food Crisis and the Risk of Hunger Cycle in Afghanistan


Creative Commons License

Bayar E.

Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.2, pp.487-525, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Abstract

The food crisis in Afghanistan, deepened by the Covid-19 Pandemic and intensified after the Taliban administration took power, has become a serious problem for the Afghan people. Struggling with the cycle of hunger caused by poverty and hunger, it is difficult for Afghanistan to break this cycle with its economic structure in need of foreign aid. Because in the last twenty years, it has been seen that an economic structure that cannot form and operate its own wheels cannot eliminate the problems indicated only by foreign aid. In this study, the food problem, which has been an economic and social problem in Afghanistan for years and has recently reached the crisis stage, will be analyzed.

Keywords: The Hunger Cycle, Acute Food Insecurity, Integrated Food Safety Phase Classification (IPC), Food Security, Global Hunger Index

Afganistan’da Covid-19 Pandemisinin derinleştirdiği ve Taliban yönetiminin iktidarı devralmasından sonra şiddetlenen gıda krizi Afgan halkı için oldukça ciddi bir sorun haline gelmiştir. Yoksulluk ve açlığın ortaya çıkardığı açlık döngüsüyle boğuşan Afganistan’ın dış yardımlara muhtaç ekonomik yapısıyla söz konusu döngüyü kırması zordur. Zira son yirmi yılda kendi çarklarını oluşturamayan ve işletemeyen ekonomik bir yapının yalnızca dış yardımlarla belirtilen sorunları ortadan kaldıramadığı görülmüştür. Bu çalışmada Afganistan’da ekonomik ve toplumsal açıdan yıllardır sorun oluşturan ve son dönemde kriz aşamasına gelmiş bulunan gıda sorunu analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Açlık Döngüsü, Akut Gıda Güvensizliği, Entegre Gıda Güvenliği Faz Sınıflandırması (IPC), Gıda Güvenliği, Küresel Açlık İndeksi