İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BANKA HİSSELERİNE DAYALI BİR ANALİZ


Büberkökü Ö.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , vol.9, pp.457-482, 2017 (Peer-Reviewed Journal)