Farklı Homojenizasyon Basıncı Derecelerinin Set Yoğurtlarının Bazı Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik ve Duyusal Özelliklerine Etkisi


Tunçtürk Y., ZORBA O., Ocak E.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.10, no.1, pp.45-52, 2010 (Peer-Reviewed Journal)