AFRICAN-AMERICAN ENGLISH STRUCTURE AFRİKAN AMERİKAN İNGİLİZCESİNİN YAPISI


Edis Z.

I. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, Mardin, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.131-132

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Mardin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.131-132
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

The answer to what the language is enough to tell how the concept of language is to be assessed multi-dimensionally. The language can be described as the means of communication and defined as a living being that reflects the memory of society, economy, culture, level of development, technology, lifestyle, beliefs, values, social struggles, sufferings and much more. Languages testify to everything, they continue their journey over time, taking or losing something from society, neighboring tongues, technological and social developments. The world language English, which is being used by many communities around the world, is confronted with many unusual uses in many parts of the world. The most known varieties are Australian, American, Indian, Arabic, British English. There are also other group languages that we can add to these, which are judged to be different. Some of Them are; Pidgin, Ebonics, Ceorelos, Vernacular English, Black English. One of these two groups emerges as a language with the effect of another language, while the other emerges by being away from the existing rules and not even knowing the rules Naturally, while the first group is defined as mouth or dialect, the unregulated of the  second group  causes  the evaluations whether the language is spoiled  English or not. In our study; The Black English, called AAVE (African American Vernacular English), used by many black Americans of different ethnicities who can not integrate into American society, has been examined in the play Rasin in The Sun, written by Lorraine Hansbeery who reflects AAVE on her works with a realistic approach. The investigation has been done by taking into consideration the cultural norms and grammatical rules of the standard American English and differences are examined whether this spoken language is a mouth, dialect or spoiled English.

Keywords: Siyah İngilizcesi, Pidgin, Ebonics, Creoles, Vernacular.              

Dil nedir sorusunun cevabı, dil kavramının nasıl çok boyutlu değerlendirilmesi gereken varlık olduğunu anlatmaya yeter. Dil, toplumların hafızasını, ekonomisini, kültürünü, gelişmişlik düzeyini, teknolojisini, yaşam biçimini, inançlarını, değer yargılarını, toplumsal mücadelelerini, maruz kaldıkları sıkıntıları ve daha sayılabilecek birçok özelliklerini yansıtan bir iletişim aracı ve yaşayan canlı bir varlık olarak tanımlanabilir. Diller her şeye tanıklık ederler, toplumdan, etrafındaki komşu dillerden, teknolojik ve sosyal gelişmelerden bir şeyler alarak veya kaybederek zaman içinde yolculuklarını sürdürürler. Dünyadaki birçok topluluk tarafından kullanılan, dünya dili olan İngilizce dünyanın pek çok yerinde sıra dışı birçok şekilde kullanılışlarıyla karşımıza çıkmaktadır. Bu dilin en kolay anlaşılan çeşitleri olarak Avustralya İngilizcesi, Amerikan İngilizcesi, Hindistan İngilizcesi, Arap İngilizcesi, Çin İngilizcesi, İngiliz İngilizcesi gibi çokça bilinen çeşitlerini sayabiliriz. Bunlara ilave edebileceğimiz, daha farklı olduğu değerlendirilen bir başka grup diller de karşımıza çıkarlar. Pidgin, Ebonics, Creoles, Vernacular English, Black English bunların bazılarıdır. Bu iki grubun birincisi bir başka dilin etkisiyle ortaya çıkarken diğer grubu oluşturan diller ise var olan kurallardan uzak kalarak hatta kuralları tanımayarak ortaya çıkmaktadır. Doğal olarak birinci grup ağız, diyalekt gibi tanımlanırken ikinci grubun kuralsızlığı; bozuk İngilizce olduğu yönünde değerlendirmelere sebep olmaktadır. Çalışmamızda Amerikan toplumuna entegre olamayan farklı etnisteye mensup pek çok siyahi Amerikalıların kullandığı AAVE (African American Vernacular English) diye isimlendirilen Siyah İngilizcesi incelenmiştir. Bu inceleme bu dili realist bir yaklaşımla eserlerine yansıtan Siyahi yazar Lorraine Hansberry’nin A Rasin in The Sun adlı eserinde yapılmıştır. Farklılıklar bugün kullanılan Standart American İngilizcesi (SAE) kuralları dikkate alınarak siyahlar tarafından kullanılan bu dilin ağız, şive veya bozuk İngilizce olup olmadığı incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Siyah İngilizcesi, Pidgin, Ebonics, Creoles, Vernacular