Toksokara ve Toksoplazma Harici Diğer Paraziter Üveitlerde Tanı ve Tedavi Diagnosis and Treatment in Other Parasitic Uveitis Apart from Toxocariasis and Toxoplasmosis


Creative Commons License

Özer M. D. , Seven E. , Batur M.

Güncel Retina, cilt.3, sa.4, ss.247-251, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 3 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Güncel Retina
  • Sayfa Sayıları: ss.247-251

Özet

Gözü etkileyen çok sayıda paraziter hastalık mevcuttur. Göz içi ve göz dışı dokularda tutulum yapabilen bu parazitler, çok çeşitli bulgularla ve değişken ağırlıkta enflamasyonla başvurabilmektedir. Feko-oküler yolla veya direk invazyon ile bulaş olasıdır. Dışkıda direk bakı ile parazit yumurtalarının gözlenmesi, eozinofili varlığı ve oküler dokularda hareketli parazitin tespiti tanı koydurucudur. Tedavide anti-paraziter ilaçlar, laser fotokoagülasyon ve vitrektomi gerekebilmektedir. 

There are many parasitic diseases affecting the eye. These parasites, which can be involved in intraocular and extraocular tissues, can manifest with a wide variety of findings and variable-severity of inflammation. Fecal-ocular transmission or direct invasion is possible. Direct observation of parasitic cysts in the stool, presence of eosinophilia and detection of mobile parasites in ocular tissues is diagnostic. Anti-parasitic medications, laser photocoagulation and vitrectomy may be needed.