Toksokara ve Toksoplazma Harici Diğer Paraziter Üveitlerde Tanı ve Tedavi Diagnosis and Treatment in Other Parasitic Uveitis Apart from Toxocariasis and Toxoplasmosis


Creative Commons License

Özer M. D., Seven E., Batur M.

Güncel Retina, vol.3, no.4, pp.247-251, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 3 Issue: 4
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Güncel Retina
  • Page Numbers: pp.247-251
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

There are many parasitic diseases affecting the eye. These parasites, which can be involved in intraocular and extraocular tissues, can manifest with a wide variety of findings and variable-severity of inflammation. Fecal-ocular transmission or direct invasion is possible. Direct observation of parasitic cysts in the stool, presence of eosinophilia and detection of mobile parasites in ocular tissues is diagnostic. Anti-parasitic medications, laser photocoagulation and vitrectomy may be needed.

Gözü etkileyen çok sayıda paraziter hastalık mevcuttur. Göz içi ve göz dışı dokularda tutulum yapabilen bu parazitler, çok çeşitli bulgularla ve değişken ağırlıkta enflamasyonla başvurabilmektedir. Feko-oküler yolla veya direk invazyon ile bulaş olasıdır. Dışkıda direk bakı ile parazit yumurtalarının gözlenmesi, eozinofili varlığı ve oküler dokularda hareketli parazitin tespiti tanı koydurucudur. Tedavide anti-paraziter ilaçlar, laser fotokoagülasyon ve vitrektomi gerekebilmektedir.