Effects of Computer Aided Health And First Aid Instructions on Student Success


Creative Commons License

Büyükbörklü A., Bakırcı H., Boynukara Z.

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.251-264, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 1
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.251-264
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Türk Eğitim Sistemi’nin mevcut koşulları içinde Bilgisayar Destekli Öğretim’in (BDÖ) klasik yönteme göre öğrenci başarısı üzerindeki etkisini incelemektir. Bu araştırma 2006–2007 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim görmekte olan 4/A ve 4/B şubeleri ile yürütülmüştür. Araştırma deney ve kontrol gruplu deneysel tasarıma sahiptir. Yapılan tam şansa bağlı seçimle (kura yöntemi), 4/A sınıfı öğrencileri deney grubu, 4/B sınıfı öğrencileri ise kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım dersi deney grubunda Bilgisayar Destekli Öğretim yöntemi, kontrol grubunda ise klasik öğretim yöntemi uygulanmıştır. Çalışmada ölçek olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen 25 maddelik çoktan seçmeli başarı testi (Cronbach Alpha=0.82) kullanılmıştır. Bu ölçek araştırma öncesinde ön test, araştırmanın sonunda ise son test olarak uygulanmıştır. Toplanan veriler, gruplar arası karşılaştırmalar için tek faktörlü ANCOVA, gruplar içi değişimler için t-testi kullanılarak incelenmiştir. Bilgisayar Destekli Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım Öğretimi'nin, öğrencilerde daha kalıcı öğrenme sağladığı ve öğrencilerin derse olan ilgisini artırdığı ve klasik öğretime oranla daha etkili olduğu tespit edilmiştir.