THE ACTIVITIES OF FERIDUN FIKİRİ DÜŞÜNSEL IN THE GRAND NATIONAL ASSEMBLY OF TURKEY (1939-1946)


Creative Commons License

Yücebaş F.

Bingöl Araştırmaları Dergisi, no.17, pp.53-67, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Feridun Fikri Düşünsel is one of the important personalities who served as a member of parliament for five terms in the Turkish Grand National Assembly. Fikri Bey served as a deputy in Dersim (Tunceli) during the 2nd term of the Assembly (1923-1927) and took a break from politics for a while. Later, he served as a Bingol Deputy for the 6th Term (1939- 1943), the 7th Term (1943-1946), the 8th Term (1946-1950) and the 9th Term (1950-1954). He also served as the Deputy Speaker of the Grand National Assembly of Turkey for the 8th Term (1946-1950). Fikri Bey is a person who expressed his opinions on many issues in the Grand National Assembly of Turkey. He tried to raise not only the problems related to the electoral environment, but also the main problems of the country. In addition to these, he brought Bingöl’s problems such as education and transportation to the parliamentary agenda. He submitted a proposal regarding the construction and completion of the bridge over the Murat Suyu, which will connect the center of Bingol to the railway, and the construction of a road to follow the Peri Suyu in order to provide the transportation of Kiğı district between Bingol center and Palu. He also made speeches about the general situation of the world and the national unity of Turkey, emphasized the Law on Village Institutes and tried to evaluate the law in terms of both Bingöl and similar provinces. In this study, the 6th and 7th term parliamentary activities of Feridun Fikri Düşünsel, who represented Bingöl in the Turkish Grand National Assembly for four terms, were emphasized. These activities were evaluated in the light of the information obtained by scanning the parliamentary minutes. Keywords:

Feridun Fikri Düşünsel, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde beş dönem milletvekilliği görevinde bulunmuş önemli şahsiyetlerden biridir. Fikri Bey, Meclisin 2. döneminde (1923-1927) Dersim (Tunceli) milletvekilliği yapmış ve belli bir süre siyasete ara vermiştir. Daha sonra 6. dönem (1939-1943), 7. dönem (1943-1946), 8. dönem (1946-1950) ve 9. dönem (1950-1954) Bingöl Milletvekili olarak görev almıştır. Kendisi aynı zamanda 8. dönem (1946-1950) TBMM Başkanvekili görevini yürütmüştür. Fikri Bey, TBMM’de birçok konuda fikirlerini dile getiren birisidir. Sadece seçim çevresiyle ilgili sorunları değil, ülkenin temel sorunlarını da gündeme getirmeye çalışmıştır. Bunların yanı sıra Bingöl’ün eğitim ve ulaşım gibi sorunlarını da meclis gündemine taşımıştır. Hem Bingöl’ün merkezini demiryoluna bağlayacak olan Murat Suyu üzerindeki köprünün yapımı ve tamamlanması, hem de Kiğı ilçesinin Bingöl merkezi ile Palu arasındaki ulaşımını sağlamak için Peri Suyu’nu takip edecek bir yolun yapılmasıyla ilgili soru önergesi vermiştir. Ayrıca dünyanın genel durumu ve Türkiye’nin milli birliği hakkında konuşmalar yapmış, Köy Enstitüleri Kanunu üzerinde durmuş ve kanunu hem Bingöl hem de Bingöl benzeri iller açısından değerlendirmeye çalışmıştır. Bu çalışmada, Bingöl’ü dört dönem TBMM’de temsil eden Feridun Fikri Düşünsel’in 6. ve 7. dönem Meclis faaliyetleri üzerinde durulmuştur. Bu faaliyetler Meclis tutanakları taranarak elde edilen bilgiler ışığında değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: TBMM, Bingöl, Köy Enstitüleri Kanunu, Feridun Fikri Düşünsel.