Petekli (Honeycomb) Kompozit Levhalar / Honeycomb Composite Panels


Creative Commons License

Ulay G. , Güler C.

Mobilya Dekorasyon Dergisi, sa.90, ss.78-92, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2009
  • Dergi Adı: Mobilya Dekorasyon Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.78-92

Özet

Kompozit imalat›nda kullan›lan petekli (polyproplene) yapı, çok ince tabakaların flekillendirilmesi sonucu elde edilen hücrelerin birlefltirilmesinden oluflur. Doğal yapıları bal peteğine benzemektedir. Henüz ülkemizde yeni bir ürün olarak ortaya çıkmakta ve üretimi yapılmamaktadır. Petek yapılı kompozit (sandwich) malzemelerin daha hafif ve kullan›m yerine uygun direnç özellikleri göstermesi açısından dikkat çekicidir. Bu çal›flmada petekli kompozit sandwich malzemenin genel özellikleri ve diğer levhalarla karşılaştırmas› yapılmıştır.