Tıp Fakültesinden Mezun Öğrencilerin Aldıkları Eğitim Hakkındaki Değerlendirmeleri


Creative Commons License

Layık M. E., Saygan G., Güngör A. İ., Korkmaz D.

XII. ULUSAL TIP EĞİTİMİ KONGRESİ 2022, Samsun, Turkey, 19 - 22 May 2022, pp.223-224

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Samsun
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.223-224
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Tıp fakültesinden yeni mezun öğrencilerin eğitim öğretim hayatlarından mesleki hayata yeni geçtikleri aşamada; hem aldıkları eğitimi hem de mesleki yeterlik bakımından kendi kazanımlarını değerlendirmelerinin, eğitimle ilgili karar süreçlerine katkısı olacağı düşünülmektedir.

Amaç: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2020-2021 eğitim öğretim yılında mezun olmuş öğrencilerin aldıkları eğitim sürecinde; pratisten hekimlik becerileri, tıbbi ve cerrahi girişimleri uygulama sayıları ile öğrencilerin kendilerini ve eğitim ortamını değerlendirmelerini sağlamak amaçlanmıştır.

Yöntem: Fakültemizin yeni mezun öğrencilerine Öğretim üyeleri, yönetim, eğitim programları ve olanaklarına ilişkin 4; pratisten hekimlik becerileri ile ilgili olarak kendi kendilerini değerlendirecekleri 11; tıbbi ve cerrahi girişimleri uygulama sayılarına ilişkin 21 olmak üzere toplam 36 soru yöneltilmiştir. Elde edilen bulgulara ait tanımlayıcı istatistikler sayı ve yüzde olarak hesaplanmıştır.

Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 24.72 olan 166 mezun öğrenci (%58.4 erkek, %41.6 kız) katılmıştır. Öğretim üyelerine karşı kötü ve iyi düşüncelere sahip olduğunu ifade eden öğrencilerin yüzdesi neredeyse birbirine eşittir (sırasıyla 15.1, 15.7). Pratisyen hekimlik becerileri ile ilgili olarak iletişim kurma becerisinde çok iyi ve iyi olduğunu düşünen öğrenci yüzdesi sırası ile 52.4 ve 22.9, anamnez almada sırasıyla 57.8 ve 22.9, fizik muayene de ise 56 ve 18.1’dir. Laboratuvar işlemlerinde kendini orta ve üzeri seviyede düşünen öğrencilerin toplam yüzdesi 87.3, laboratuvar yorumlamada 87.3, tıbbi ve cerrahi girişimde 83.7, reçete düzenlemede 94.6, adli hekimlikte 68.6, çevre sağlığında 88, personel yönetiminde 77 ve resmi yazışma becerilerinde 57.8’dir. Öğrenciler diğer becerilere göre kendilerini en çok resmi yazışmalar ve adli hekimlik konusunda yetersiz hissetmektedirler (28.9 ve 25.9). Resmi yazışma becerisi konusunda çok iyi olduğunu düşünen öğrenci yüzdesi 6.6 olup en düşük yüzdedir. Laboratuvar yorumlamada çok kötü olduğunu düşünen öğrenci yüzdesi 0 iken reçete düzenlemede 0.6’dır. Tıbbi ve cerrahi girişimleri uygulama sayıları incelendiğinde ise ankete katılan öğrenciler arasında tansiyon ölçmeyen öğrenci yoktur. Öğrencilerin %44,6’sı 50’den fazla tansiyon ölçmüştür. Beden derecesi alma konusunda öğrencilerin çoğunluğu (%36.7) 50’den fazla kez uygulama yapmıştır. Vajinal muayene uygulamasında öğrencilerin çoğunluğu (%33.1) 1-4 kez uygulama yapmıştır. Rektal muayene yapmayan öğrenci yüzdesi yok denilecek seviyededir (%0,6). İntramuskuler enjeksiyon, İntravenöz enjeksiyon, Subkutan enjeksiyon, Kan alma ve Nazogastrik sonda uygulamalarını 1-4 kez yapan öğrencileri yüzdesi sırası ile 32.5, 35.5, 36.1, 35.5 ve 32.5’dir. İntradermal enjeksiyon uygulamasını hiç yapmayan öğrenci yüzdesi 41’dir. Öğrencilerin çoğunluğu üriner katater uygulamasını 10-49 kez uygulamıştır (%35.5). Lomber ponksiyon uygulaması tüm uygulamalar arasında en fazla yapılmamış olan uygulamadır (%87.3). Dikiş alma (dikiş almayan öğrenci yoktur), dikiş atma (dikiş atmamış öğrenci yüzdesi %5,4’dür) ve pansuman yapma (pansuman yapmayan öğrenci yoktur) uygulamaları konusunda stajlarda uygulamalar fazlaca yapılmaktadır. Kardiyopulmoner resusitasyon uygulamasını 50’den fazla kez yapan öğrenci yüzdesi 20,5’tir. Kulak yıkama uygulamasını hiç yapmayan öğrenci yüzdesi 74.7’dir.

Sonuç: Mezun öğrencilerin temel hekimlik uygulama becerileri ile tıbbi ve cerrahi girişimleri ile ilgili; genel olarak kendilerini yeterli seviyede hissedip diğer becerilere göre resmi yazışma ve adli hekimlik gibi becerilerde yetersiz hissettiklerini ifade etmişlerdir. Bu becerilere yönelik gelişim sağlayacak kararlarla beraber Lomber ponksiyon, İntradermal enjeksiyon ve Kulak yıkama gibi beceri uygulamalarının tüm öğrencilerce yapılarak mezun olmaları sağlanmalıdır. Bunun için öğrencilere gelişim dosyası veya beceri uygulama sayılarını girdikleri karne gibi ölçme değerlendirme yöntemlerinin uygulanması yönetime önerilmiş ve bu konuda çalışmalar başlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler öz değerlendirme, temel hekimlik uygulamaları, tıp eğitimi