Evaluation of Obesity in Cats and Dogs together with the Profiles of Pet Owners


Altaçli S.

Van Veterinary Journal, vol.35, no.1, pp.38-46, 2024 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 35 Issue: 1
  • Publication Date: 2024
  • Doi Number: 10.36483/vanvetj.1359331
  • Journal Name: Van Veterinary Journal
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.38-46
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Today, obesity is both a metabolism and a nutritional disorder that is common in cats and dogs. In connection with obesity, serious and irreversible problems such as diabetes mellitus, cardiovascular system diseases, musculoskeletal system diseases and even morbidity may develop in cats and dogs. The aim of the study was to obtain the data of the correlations between cat and dog obesity and the care and feeding behaviors of cat and dog owners in our country, by means of a questionnaire. Based on the data obtained from 1135 participants who participated in the study, it was determined that 42% of cats and 30% of dogs in our country were overweight and obese. It was determined that 1079 pet owners were aware that obesity is a disease for cats and dogs. In addition, this study found that 8% of cat and dog owners in our country are vegetarian and 61% are vegan. As an important data, it was revealed at the end of the study that the rate of pet owners who do not find vegetarian nutrition suitable for cats and dogs is 66%, and the rate of those who do not find vegan nutrition appropriate is 64%. As a result, it is hoped that the data obtained from of this research will provide a source for the literature on cat and dog obesity, which is lacking in our country, and contribute a little to studies on cat and dog obesity.

Obezite kedi ve köpekler için günümüzde yaygın olarak seyreden hem metabolizma hem de beslenme bozukluğudur. Obeziteyle bağlantılı olarak kedi ve köpeklerde diabetes mellitus, kardiyovasküler sistemi hastalıkları, kas-iskelet sistemi hastalıkları ve hatta morbidite gibi ciddi ve geri dönüşü olmayan sorunlar gelişebilir. Bu çalışmayla ülkemizde de kedi ve köpek obezitesi ile kedi-köpek sahiplerinin bakım ve besleme davranışları arasındaki bağıntıların verilerinin anket yoluyla elde edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya katılım sağlayan 1135 katılımcıdan elde edilen verilere dayanılarak ülkemizde kedilerin %42’sinin, köpeklerin ise %30’unun aşırı kilolu ve obez oldukları belirlenmiştir. 1079 hayvan sahibinin obezitenin kedi ve köpekler için bir hastalık olduğunun farkında olduğu belirlenmiştir. Ayrıca bu çalışmayla ülkemizdeki kedi ve köpek sahiplerinin %8’inin vejetaryen, %61’inin vegan olduğu da tespit edilmiştir. Kedi ve köpeklerin vejetaryen beslenmesini uygun bulmayan hayvan sahiplerinin oranının %66, vegan beslenmesini uygun bulmayanların oranının ise %64 olduğu da önemli bir veri olarak çalışma sonunda ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak bu araştırmanın sonucunda elde edilen verilerin ülkemizde açığı bulunan kedi ve köpek obezitesiyle ilgili literatüre kaynak sağlaması ve kedi-köpek obezitesine yönelik çalışmalara az da olsa katkı sunması umut edilmektedir.