The Effects of Internal Entrepreneurship Tendencies of Bank Employees on Social Innovation: The Case of Van Provienve


Creative Commons License

Çalık A., Davran D.

Turan-Sam Uluslararası Bilimsel Hakemli Mevsimlik Dergisi, vol.14, no.55, pp.199-209, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Today, businesses and their employees need to keep up with the rapid developments and changes.

Since each of the existing businesses has different functioning, purposes and characteristics, the features and

working systems of the employees are shaped in this direction. Therefore, the degree to which these factors

affect social innovation will also vary with the variability of factors such as compliance of business employees

with innovation, risk levels and self-esteem levels in the work to be done.The intertwining of entrepreneurship,

internal entrepreneurship concepts and innovation concepts that are of great importance for enterprises and

focused on innovation provides great convenience for enterprises to achieve their goals. With this study, it is

aimed to reveal the effects of domestic entrepreneurial trends of employees of private and public sector bank

branches in Van city center on social innovation. With the analyses, it was concluded that the effect of internal

entrepreneurship dimensions on social innovation and the effect of risk-taking and self-confidence dimensions

on social innovation were not meaningful.

Günümüzde işletmelerin ve çalışanlarının yaşanan hızlı gelişmelere ve değişimlere ayak uydurmaları

gerekmektedir. Var olan işletmelerin her biri farklı işleyiş, amaç ve özelliklere sahip oldukları için çalışanların

sahip oldukları özellikler ve çalışma sistemleri de bu yönde şekillenmektedir. Bu sebeple, işletme

çalışanlarının yenilikle olan uyumu, yapılacak işlerde riski göze alma düzeyleri, özgüven seviyeleri gibi

faktörlerin değişkenlik göstermesiyle bu faktörlerin sosyal inovasyonu etkileme dereceleri de farklılık

gösterecektir. İşletmeler için büyük önem taşıyan ve yenilik odaklı olan girişimcilik, iç girişimcilik kavramları

ve gün geçtikçe değer kazanan inovasyon (yenilik) kavramlarının iç içe olması işletmelerin hedeflerine

ulaşmalarında büyük kolaylık sağlamaktadır. Bu çalışma ile Van il merkezinde bulunan özel ve kamu sektör

banka şubeleri çalışanlarının iç girişimcilik eğilimlerinin sosyal inovasyon üzerindeki etkilerini ortaya

koymak amaçlanmıştır. Yapılan analizler ile iç girişimcilik boyutları olan yenilikçilik ve proaktiflik

boyutlarının sosyal inovasyon üzerindeki etkisinin anlamlı olduğu, risk alma ve özgüven boyutlarının sosyal

inovasyon üzerindeki etkisinin ise anlamlı olmadığı sonucuna varılmıştır.