Şemsettin Günaltay Hükümeti’nin Programı ve Tarihsel Misyonu


Creative Commons License

Öztürkci A.

ığdır üniersitesi sosyal bilimler dergisi, vol.23, no.23, pp.409-434, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Mehmet Şemsettin Günaltay Hükümeti, Türkiye’nin de-mokratikleşme tarihi açısından kritik bir zaman dilimini işaret eden 24 Ocak 1949-22 Mayıs 1950 tarihleri arasında görev yaptı. Liberal öğelerin baskın olduğu programıyla kendinden önce kurulan Cumhuriyet Halk Partisi hükümetlerinden farklılık arz etmekteydi. Programında siyasal katılımın demokratik esaslara bağlanacağı, din-vicdan hürriyetinin ve basın özgürlüğünün sağlanacağına dair çeşitli vaatler yer almaktaydı. Günaltay Hü-kümeti, bu hedefleri büyük oranda gerçekleştirdi ve tek parti-nin katı politik paradigmasını yumuşattı. Demokrat Parti’nin varlığını sürdürmesinde ve 1950 genel seçimleriyle iktidara gelmesinde rol oynadı. Bu çalışmayla Şemsettin Günaltay Hü-kümeti’nin politikalarının yol haritasını oluşturan programının demokratik niteliğinin ve tarihsel misyonunun tespit edilmesi amaçlanmaktadır.