Muhasebe Meslek Mensuplarının Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi: Van İli Örneği


KOTAN L., Aygün M.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültsi Dergisi, vol.2, no.4, pp.164-173, 2017 (Peer-Reviewed Journal)