Endemic plants of Lake Van Basin


Creative Commons License

DEMİRKUŞ N., KOYUNCU M., GÜL M.

Anatolian Journal of Botany, vol.2, no.2, pp.73-83, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 2
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Anatolian Journal of Botany
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.73-83
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

This study was carried out on endemic plants collected from the Lake Van basin between 1994 and 2002. As a result, 98 endemic taxa, 23 of which grow only in the Lake Van basin, were determined. Including the endemic taxa reported before from the region, a list of 259 endemic taxa belonging to 34 families and 117 genera were compiled. Twenty-three of 259 taxa listed, are unique to the Lake Van Basin. There are 249 endemic taxa in the VANF Herbarium. The authors collected 98 of them. The other 151 endemic taxa were determined by other researchers. Ten endemic taxa were recorded from the literature. In addition to the features in the Flora of Turkey, new features and variations of nine endemic taxa identified. Total 612 images and 200 pictures belonging to 98 endemic taxa scanned and transferred to computer. All images were uploaded to the web page, Virtual Herbarium of the Lake Van Basin, which is also a part of VANF Herbarium.

Key  words: Endemic plants, taxonomy, IUCN, Turkey                                                  

Bu çalışma 1994-2002 yılları arasında Van Gölü havzasından toplanan endemik bitkiler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Sonuçta, yirmi üç tanesi sadece Van Gölü havzasında yetişen, 98  endemik takson belirlenmiştir. Bölgeden daha önceden rapor edilen taksonların da dahil edilmesiyle, 34 familya ve 117 cins içinde yer alan 259 endemik taksondan oluşan bir liste oluşturulmuştur. Listelenen 259 taksondan 23 tanesi sadece Van Gölü Havzasına özgüdür. VANF Herbaryumu’nda 249 endemik takson vardır. Bunlardan 98 tanesi yazarlar tarafından toplanmıtır. Kalan 152  endemik takson ise diğer araştırmacılar tarafından belirlenmiştir. On endemik takson da literatürden kaydedilmiştir. Türkiye Florasındaki özelliklere ek olarak, dokuz endemik taksonun yeni özellikleri ve varyasyonları belirlenmiştir. Doksan sekiz endemik taksona ait 612 görüntü ve 200 resim camlı tarayıcıdan taranarak bilgisayar ortamına aktrılmıştır. Bütün görüntüler VANF Herbaryum’unun bir parçası da olan web sayfasına, Van Gölü Havzası'nın Sanal Herbaryumu, yüklenmiştir.

Anahtar kelimeler: Endemik bitkiler, taksonomi, IUCN, Türkiye