Farklı Azot Dozu Uygulamalarının Bazı Kişniş Popülasyonlarında Verim ve Verim Özelikleri Üzerine Etkisi


Tunçtürk M., Tunçtürk R.

Y. Y. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.13, no.1, pp.39-44, 2008 (Peer-Reviewed Journal)