AHYAR VE EBRARIN YOLU: TASAVVUF


Creative Commons License

İdiz F.

Sufi Kitap, İstanbul, 2020

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Sufi Kitap
  • City: İstanbul

Abstract

Tam ismi, Bahâuddin Tâhâ b. Abdurrahmân b. Muhammed b. Ömer b. İbrâhîm b.

İmâduddîn en-Nakşibendî el-Müceddidî el- Hâlidî el-İmâdî el-Mâî el-Pervârî’dir.

Molla Abdurrahman el-Mâî’nin oğlu olan Şeyh Tâhâ, 1843’te Mâî/Mâye köyünde

doğdu. Küçük yaştan itibaren ilimle uğraşmaya başlamış olan Şeyh Tahâ, ilk

tahsilini babası Abdurrahmân ile amcası Molla Kâsım’ın yanında görmüştür. Daha

sonra kendisini yetiştirmek maksadıyla Etrûş’ta bulunân Molla Yahyâ el-Mizûrî’nin

torunu Molla Hâdî’nin yanına gitti. Aynı maksatla Mûsul’a gidip ilmini tamamladı,

Molla Abdullah Ömerî’den icazet aldı. Daha sonra Mâî Medresesi’nde müderrislik

yaptı ve birçok talebe yetiştirdi. Memleketi Pervarî’de kadılık görevinde bulundu.

Şeyh Muhammed Nakşibendî’den hilafetini aldı. Mâye’deki medrese tekke olarak

kullanılırken irşad faaliyetlerini burada yürüttü.1918’de Hakk’a yürüdü.