Rasyonel Karar Verme Anlayışı Kapsamında Türkiye’de Afet Yönetişimi ve Bütünleşik Afet Yönetimi Sistemi


ATMACA Y.

7. İstanbul Sivil Strateji Sempozyumu, 06 December 2023

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes