Biyodizel Üretiminde Doğu Anadolu Bölgesinin Yeri ve Potansiyeli


Creative Commons License

Ekin Z.

Enerji Bitkileri ve Yeşil Yakıtlar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 14 - 15 Aralık 2006, ss.69-82

  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.69-82

Özet

Son yıllarda birçok araştıncı yenilenebilir eneıji kaynaklarımn çeşitliliği
üzerine yoğunlaşmıştır. Bunların bir kısmı ekonomik alternatiflik açısından
değerlendirilirken, bir kısmı üzerinde ekonomik analizler yapılmakta ve her gün
başka yeni eneıji kaynakları ortaya çıkmaktadır. Bu kaynakların neredeyse
tamamımn ortak yönü çevreye kısa ve uzun vadede zarar vennemesidir.
Günümüzde önem kazanan eneıji bitkileri ve yeşil yakıtlar ise bu kapsamda en
yeniler arasındadır. Biyodizel Türkiye'de mevcut olanaklarla uygulamaya
alınabilecek en önemli alternatif yakıt seçeneklerinden biridir. Türkiye'de kolza
(kanola), ayçiçeği, soya ve aspir gibi yağlı tohum bitkilerinin eneıji amaçlı
tarımı mümkündür. Bu kapsamda değerlendirilen araştırmada, biyodizel
üretiminde Doğu Anadolu bölgesinin üretim olanakları ve potansiyeli
incelenerek, Türkiye'nin gelecekteki eneıji politikalannda bölgenin yeri ve
önemi hakkında ön değerlendinne ve öneriler sunulmaya çalışılmıştır.