The Effects of Bısphenol A on The Dıstrıbutıon and Heterogeneity of Mast Cells in Rat Dıgestıve Tract


Yılmaz H. C., Yoruk M.

Van Veterinary Journal, vol.33, no.3, pp.122-129, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 33 Issue: 3
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.36483/vanvetj.1173575
  • Journal Name: Van Veterinary Journal
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.122-129
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Bisphenol A (BPA) dünya genelinde plastik ürünlerinde çok yaygın olarak kullanılan kimyasal bir bileşendir. Bu çalışmanın amacı insanların gündelik hayatlarında oldukça sık olarak maruz kaldığı BPA’nın mast hücrelerinin heterojenite ve dağılımı üzerine etkilerinin araştırılmasıdır. Çalışma için 24 adet erkek Wistar Albino sıçan (rat) 4 gruba (Kontrol, Sham, 25mg/kg ve 50 mg/kg) ayrıldı. Bu grupların hepsine günlük standart diyet uygulanırken sham grubuna mısır yağı, diğer iki gruba ise (25mg/kg ve 50mg/kg) mısır yağı içerisinde çözündürülmüş olarak BPA 30 gün süre ile gavaj yoluyla verildi. İnhalasyon anestezik ile uyutulan deney hayvanlarından alınan sindirim kanalı doku örnekleri Basic Lead Acetate (BLA) ve Carnoy tespit solüsyonları kullanılarak tespit edildi. Ardından rutin doku takibi yapılarak paraplast ile bloklandılar. Bloklardan alınan 5-7 µm kalınlığındaki kesitler toluidine blue (TB) ve alcian blue-safranin O 8GX (AB/SO) kombine boyaları kullanılarak boyandı. TB ile boyanan kesitlerde mast hücrelerinin sayımı ve istatistiksel analizleri yapıldı. Analiz sonuçlarına göre BLA tespit solüsyonunda daha fazla sayıda mast hücresi gözlemlenirken, BPA uygulanan gruplarda mast hücre sayılarındaki artış istatistiksel olarak anlamlı bulundu.  AB-SO 8GX kombine boyama sonuçlarında ise sindirim kanalının incelenen neredeyse her kesitinde AB (+), S (+) ve mix (+) mast hücrelerine rastlandı. Ancak S (+) ve mix (+) Mast hücrelerinin sayıları genel olarak bakıldığında AB (+) mast hücrelerine oranla oldukça düşüktü. Yine bu boyama metodu neticesinde BPA uygulanan gruplar da dahil olmak üzere yapılan semikantitatif değerlendirmelerde bir fark tespit edilemedi. Sonuç olarak BPA’nın mast hücrelerinin heterojenitesine bir etkisi istatistiksel olarak tespit edilemese de dağılımlarına etkisi olduğu gözlendi. Bundan dolayı daha ileri çalışmaların yapılması gerektiği düşünülmektedir.