Çevresel Toksinler ve Parkinson Hastalığı


Oto G., Önay E.

in: Parkinson Hastalığı "Geçmişten Geleceğe" , Prof.Dr. Hülya ÖZDEMİR, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.59-65, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.59-65
  • Editors: Prof.Dr. Hülya ÖZDEMİR, Editor
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Parkinson hastalığı, istirahat tremoru, rijidite, bradikinezi ve postüral instabilite semptomları ile

karakterize, kronik ve progresif seyirli dejeneratif bir hareket bozukluğudur. Parkinson hastalığı yaşlılık hastalığı

olarak düşünülse de yıllar içinde yapılan çalışmalarla yaşlanmanın yanı sıra genetik yatkınlığın ve çevresel bazı

risk faktörlerinin de hastalığın gelişimi ve ilerleyişini hızlandırdığı görülmektedir. Biyoloji temelli yapılan

çalışmalar, substantia nigrada bulunan dopaminerjik nöronların ölümünde pek çok genetik faktörün mutasyonları

sonucu oluşan anormalliklerin rol aldığını ortaya koymaktadır. Bu mutasyonların kalıtsal nedenlere bağlı olması

yanında, yaşlanma ve çevresel faktörlere bağlı olarak da gelişebilmektedir. Epidemiyolojik çalışmalar sonucunda

Parkinson hastalığında özellikle endüstriyel ve çiftlik alanlarında risk faktörünün yükseldiği; bu alanlarda pestisit

olarak adlandırılan böcek öldürücü (insektisit), bitki öldürücü (herbisit) ve mantar öldürücü (fungusit) ve diğer

bazı endüstriyel kimyasal maddelere maruz kalınması risk faktörünün yükselmesine sebep olarak

gösterilmektedir. Bu araştırmada, Parkinson hastalığında mutasyonlara sebep olma ve nöron ölümünü tetikleme

potansiyeli olan çevresel toksinler ile ilgili genel bir literatür taraması yapılarak sonraki çalışmalara yön vermek

amacıyla sonuçlar değerlendirilmektedir.