Bazı Soya (Glycine max L.) Çeşitlerinin IPBS Markörleriyle Moleküler Karakterizasyonu


KUMLAY A. M., DEMİREL S., DEMİREL F., YILDIRIM B.

Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences, vol.31, no.1, pp.11-18, 2021 (Scopus) identifier identifier