Türkiye'de Kamu Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi


Aydın F. F., Gül M.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.20, no.1, pp.51-61, 2020 (Peer-Reviewed Journal)