Scanning Morphological Traits of Orchardgrass (Dactylis glomerata L.) Genotypes in the Natural Rangelands of Eastern Anatolia


Creative Commons License

Arvas Ö., Nabhan A., Lakmes A.

Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Science, vol.31, no.1, pp.111-120, 2021 (Scopus)

Abstract

Domuz ayrığı (Dactylis glomerata L.), serin iklimlerde doğal olarak yayılış gösteren çok yıllık bir yem bitkisidir. Bu çalışma 2019 yılı vejetasyon döneminde Doğu Anadolu Bölgesi’nde yürütülmüştür. Çalışma, bölgemizin çayır ve meralarında doğal olarak yetişen Domuz ayrığı (Dactylis glomerata L.) genotiplerinin morfolojik özelliklerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Yapılması planlanan ıslah çalışmaları için en uygun Domuz ayrığı (Dactylis glomerata L.) genotipleri belirlenmeye çalışılmıştır. Her lokasyondaki bitkilerden şansa bağlı olarak toplanan tohumlar serada ekilmiştir. Çıkış yapan bitkiler tarlaya şaşırtılmıştır. Genotiplerin bitki boyu, bayrak yaprak boyu, bayrak yaprak eni, üst boğumlar arası uzunluğu ve bitki başına boğum sayısı incelenmiştir. İncelenen özellikler açısından genotipler arasında önemli farklılıkların olduğu belirlenmiştir. Bitki boyu, bayrak yaprak boyu, bayrak yaprak eni, boğum sayısı ve üst boğumlar arası uzunluğu sırasıyla 47.43 -77.57 cm, 9.00-15.57 cm, 4.21- 6.93mm, 2.14 -3.00 ve 9.64-17.57 cm olarak ölçülmüştür. İncelenen morfolojik özellikler arasında pozitif ve anlamlı korelasyon belirlenmiştir. Kümeleme analizinde dört grup oluşmuş, H5, M75 ve A121 morfolojik olarak en üstün genotipler olarak belirlenmiş ve ıslah materyali olarak değerlendirilebileceği sonucuna varılmıştır.