ÇAĞDAŞ SERAMİK SANATINDA GELENEKSELDEN GÜNÜMÜZE BİR BAĞ: NİNA HOLE


Çakar N.

Ulakbilge, ss.1135-1145, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: Ulakbilge
  • Sayfa Sayıları: ss.1135-1145

Özet

Seramik sanatı çok köklü bir geçmişe sahiptir. Bu bağlamda geleneksel yapının içinde kendi özgün dilini oluşturan Nina Hole, çağdaş seramik sanatına çok büyük ve önemli katkılar sağlamıştır. Sadece sanatsal açıdan değil, aynı zamanda kullandığı teknik ve üretim biçimi açısından farklı disiplinleri birleştirerek doğa ve mimari arasında seramiğin dili ile bir bağ kurmuştur. Seramik sanatının sınırlarını ve Nina Hole’un bu sınırları nasıl zorladığı üzerine odaklanan bu makale de Nina Hole’un eser üretme biçimi ve seramik sanatına yaklaşım tarzı göz önüne alınarak, çağdaş seramik sanatının günümüzde sorguladığı kavramlar ve tartışmalar incelenecektir. 

Avrupa ve Amerika arasında bir köprü görevi üstlenen Nina Hole’un yapısalcı bakış açısı ile seramik sanatının günümüz dünyasında teknolojinin de gelişmesi ile birlikte nasıl şekil aldığı üzerine odaklanan bu makele ile çağdaş seramik sanatının dinamikleri incelenecektir.  Bu bağlamda, farklı disiplinlerin iç içe geçmesi ve bu durumun seramik sanatına olan etkisi aslında çağdaş sanatın kaçınılmaz sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. “Yeni” kavramının üretim gücü, tekniğin içinde gizli olanı ortaya çıkarmakla ilişkili bir hal almaktadır. Nina Hole’un seramik sanatına yaklaşım biçiminin içinde yer alan çağdaş sanat sorgulamalarına yer vererek, zanaattan sanata doğru uzanan seramiğin yolculuğu incelenecektir.