Van yöresinde koyun klinik mastitis olgularından izole edilen bakteri türlerinin prevalansı ve antimikrobiyel duyarlılıkları


Gökhan M. S. S. , Gülaydın Ö.

Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, cilt.31, ss.39-46, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 31 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.35864/evmd.691945
  • Dergi Adı: Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.39-46

Özet

Bu çalışmada, Van ve yöresinde koyunlarda mastitis olgularına neden olan bazı bakteriyel etkenlerin prevalansının ve antimikrobiyel duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlandı. İzole edilen etkenlerin tür düzeyinde identifikasyonu otomatize bakteri identifikasyon cihazı ile yapılırken antimikrobiyel duyarlılığın belirlenmesinde disk difüzyon testi kullanıldı. Çalışmada 103 mastitisli süt örneğinin 51 (%49,51)’inden bakteriyel etken izole edilirken, örneklerin geri kalanında bakteriyel üremenin olmadığı görüldü. Araştırmada en fazla izole edilen bakteriyel etkenlerin sırasıyla Pseudomonas spp. (%27,1), Mannheimia haemolytica (%16,94), Staphylococcus spp. (%13,55) ve Streptococcus pneumoniae (%11,86) olduğu belirlendi. Bununla birlikte Gram negatif bakteriyel etkenlerin sırasıyla %72,2, %52,8, %42,2, %25, %50 ve %50’sinin penisilin, sefoksitin, tetrasiklin, trimetoprim-sulfametaksazol, tilmikosin ve eritromisine dirençli olduğu belirlendi. Gram pozitif bakteriyel etkenlerin ise metisilin, sefoksitin, enrofloksasin, tilmikosin, eritromisin ve gentamisine sırasıyla %21,7, %43,4, %8,7, %8,7, %8,7 ve %4,3’ü dirençli bulundu. Sonuç olarak bu çalışmada koyunlarda mastitis olgularında Gram pozitif bakteriyel etkenlerin yanı sıra Pseudomonas spp. ve Mannheimia haemolytica izolatlarının da önemli rol oynayabileceği gözlendi. Bununla birlikte Van ve yöresinde koyunlarda mastitis vakalarının tedavisinde penisilin, sefoksitin, tetrasiklin, tilmikosin ve eritromisin kullanımına dikkat edilmesi gerektiği belirlendi.

The aim of this study was to determine the prevalence and antimicrobial susceptibility of some bacterial agents causing mastitis in sheep in Van province. Identification of isolated agents at species level was performed by automated bacteria identification system and disc diffusion test was used to determine the antimicrobial susceptibility. In the study, bacterial agent was isolated from 51 (49.51%) of 103 milk samples, while no bacterial growth was in the rest of the samples. It was determined that Pseudomonas spp. (27.1%), Mannheimia haemolytica (16.94%), Staphylococcus spp. (13.55%) and Streptococcus pneumoniae (11.86%) were mostly isolated bacterial agents. In addition, 72.2%, 52.8%, 42.2%, 25%, 50% and 50% of Gram negative bacterial agents were resistant to penicillin, cefoxitin, tetracycline, co-trimaxozole, tilmicosin and erythromycin, respectively. Also, 21.7%, 43.4%, 8.7%, 8.7%, 8.7% and 4.3% of Gram positive bacterial agents were resistant to methicillin, cefoxitin, enrofloxacin, tilmicosin, erythromycin and gentamicin, respectively. In conclusion, it was observed that Pseudomonas spp. and Mannheimia haemolytica isolates could play an important role in mastitis cases in sheep as well as Gram positive bacterial agents. Additionaly, it was determined that the use of penicillin, cefoxitin, tetracycline, tilmicosin and erythromycin should be considered in the treatment of mastitis in sheep in Van province.