"Seamus Heaney Şiirinde Doğa ve Tarih"


Barlık M. M.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.35, pp.67-80, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

LAND, NATURE AND HISTORY IN SEAMUS HEANEY’S POETRY

 

Abstract

Seamus Heaney is one of the major Irish poets of the twentieth century. He has attracted a readership on several continents and has won prestigious literary awards including the Nobel Prize in 1995. He is a poet who has succeeded to explore his own voice of narration, and has mastered in using it with the collaboration of a personal style and technique. Experience plays an important role in Heaney’s poetry to function as the basic source of creating an image with detailed descriptions as clear and vital as the picture in poet’s mind. With a unique craft of his own, he manages to present biographical land, nature and history into a density that comprise universal aspect. Being born and raised in Castledawson, County Derry, Northern Ireland, he owes part of his popularity to cultural contexts of its farms, cities, original history and language. He is often described as a regional poet who deliberately gestures back towards the pre-modern worlds of William Wordsworth and John Clare. Taking Yeats’ poetic tradition as an inspiration, Heaney consolidates Irish landscape into his poetry.

Illustrating his poetical reflections within his native cultural context; land, nature and history in Seamus Heaney’s poetry will be the main focus of this paper.

Keywords: Seamus Heaney’ poetry, land, nature, history, Irish cultural context.

Seamus Heaney yirminci yüzyılın İrlandalı başlıca şairlerinden biridir. Birçok kıtada okuyucu kitlesi edinmeyi başaran şair, 1955 Nobel Ödülü dahil, birçok hatırı sayılır ödüller almıştır. Şiir anlatısında kendi sesini bulmayı başaran şair, bu sesi kendine özgü üslubu ve anlatı tekniğiyle bir arada kullanmakta usta bir isimdir. Deneyim Heaney’nin şiirinde önemli bir rol oynar ve kafasındaki açık ve canlı resmi yansıtırken, detaylarıyla betimlenmiş bir imge oluşturmada esas kaynak olarak işlev görür. Kendine özgü bir ustalıkla öz yaşamındaki toprağı, doğa ve tarihi evrensel öğeler içeren bir yoğunlukta okutucuya sunar. Kuzey İrlanda, Castledawson, CountyDerry’de dünyaya gelmesi hasebiyle, ününü kısmen bu bölgedeki çiftlikler, şehirler, özgün tarih ve dilin kültürel bağlamlarına borçludur. Heaney sıklıkla, modern dönem öncesi dünyadaki William Wordsworth ve John Clare gibi isimleri andıran bölgesel bir şair olarak anılır. Yeats’in şiir geleneğinden esin alan şair İrlanda coğrafyasını şiirlerinde ustaca yansıtır.

Bu makalede, Seamus Heaney’ nin şiirlerindeki yerli kültürel bağlam irdelenecek ve öz yaşamıyla ilintili toprak, doğa ve tarihi yansıttığı şiirleri örneklendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Seamus Heaney şiiri, toprak, doğa, tarih, İrlanda kültürel bağlamı.