Yeni 1H-Pirazol-4-(5H)-il Diazen Türevlerinin Sentezi ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi


Kurt H., Çetin A., Bozarı S.

Journal of the Institute of Science and Technology, vol.8, no.2, pp.223-229, 2018 (Scopus)

Abstract


Bu çalışmada, ilk olarak başlangıç maddesi olan etil 1-(4-bromofenil)-2-(1,3,5-trifenil-1H-pirazol-4-(5H)-ilden)hidrazinin (1) sentezi gerçekleştirildi. Elde edilen başlangıç maddesi çeşitli hidrazinlerle etkileştirilerek bir seri yeni 1H-pirazol-4-il diazen (2a-h) türevleri sentezlendi. Sentezlenen bileşikler elementel analiz, IR ve NMR gibi spektral yöntemlerle karakterize edildi. Sentezlenen bileşiklerin antibakteriyel aktiviteleri Gram (+) ve Gram (-) bakteriler üzerinde disk difüzyon yöntemi kullanılarak araştırıldı. Kontrol grubu olarak Gentamisin, Cefotaxime antibiyotikleri kullanılırken sentezlenen bileşiklerin kontrol grubu ile karşılaştırıldığında herhangi bir dozun antibakteriyel aktivite göstermediği gözlendi.