Evaluation of Şırnak Traditional Handicrafts as Touristic Products


Çelik S., Toprak L. S.

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.5, pp.687-692, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

One way of avoiding the disappearance of traditional handicrafts is to consider the produced products as souvenirs in the tourism sector. In this study, increasing the awareness of handicrafts unique to Şırnak province and using handicrafts as touristic products in the frame of using handicrafts as touristic products have been emphasized. Qualitative research method was used in the research. Firstly, the literature was searched and then the traditional handicrafts of Şırnak Province were presented with visual elements. Traditional handicrafts is an element of cultural tourism and its being used as a touristic product is one of the most important tool to provide contributions to the regions where it exists in different dimensions such as cultural and social dimensions. The handicrafts existing in Şırnak Province are required to be advertised and marketed as a touristic product in order to prevent the disappearance of the potential.  
Gelenekselel sanatlarının yok olmasının önüne geçebilmenin bir yolu da üretilen ürünlerinturizm sektöründe hediyelik eşya olarak değerlendirilmesidir. Bu çalışmadaöncelikle el sanatlarının turistik ürünler olarak kullanılması çerçevesindeŞırnak iline özgü el sanatlarının (baston, kilim, Şal-Şepik vb.)bilinilirliğinin arttırılması ve turistik ürün olarak kullanılabilmesi üzerindedurulmuştur. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılarak öncelikleliteratür taranmış daha sonra görsel unsurlarla Şırnak ilinin var olangeleneksel el sanatları potansiyeli ortaya konmuştur. Araştırmada elde edilensonuçlara göre, kültür turizminin bir öğesi olan geleneksel el sanatlarınınbulunduğu bölgeye başta sosyal, kültürel olmak üzere farklı boyutlarda katkısağlamasının en önemli araçlarından biri turistik ürün olarakkullanılabilmesidir. Şırnak ilinde var olan el sanatları potansiyelinin yokolmasını önlemek ve turistik bir ürün olarak tanıtılması ve pazarlanmasıgerekmektedir.