Sıfır Atık Yönetmeliği’nin Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yerleşkesine Uygulanması ile Elde Edilecek Kazanımlar


Kaval E., Öztürk D., Yıldız B., Özgüven A.

3rd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2021) , Ankara, Turkey, 15 - 17 December 2021, pp.55

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.55
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Artan nüfus, şehirleşme ve teknolojik yenilikler, yaşam standartlarının ve tüketim alışkanlıklarının farklılaşması; doğal kaynakların hızla tükenmesi, daha çok atığın oluşması, çevre kirliliği ve iklim değişikliği gibi canlı hayatını tehdit eden birçok olumsuzluğa yol açmaktadır. Atıkların kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye değer kazandırılması uluslararası alanda gelişmekte olan ülkelerin temel prensipleri arasında yer almaktadır. Bu çalışma ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşkesinden çıkan atıkların kontrol altına alınması, atık azaltımının sağlanması, atığın kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması halinde sonsuz olmayan çevresel kaynaklarımızı ne ölçüde koruyabileceğimizin ve kazanımlarımızın tespit edilmesi amaçlanmıştır. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşkesinden yaklaşık olarak günlük çıkan atık miktarı ~42 ton/Gün’dür. Ambalaj atıkları bu atıklar içerisinde %20’lik bir dilimi oluşturur ve miktarı yaklaşık olarak 8.4 ton/gün olarak hesaplanmıştır (=geri kazanılabilir ambalaj atığı). Hesaplanan bu %20’lik dilimin 3.36 ton/Gün’ünü kâğıt, 2.52 ton/Gün’ünü plastik, 0.84 ton/Gün’ünü cam ve 0.84 ton/Gün’ünü metal atıklar, geri kalan kısmını ise kompozit, tekstil ve ahşap atıklar oluşturmaktadır. Sonuç olarak toplamda 8.4 ton/gün atığın (kâğıt+plastik+cam+metal) geri kazanılması ile 57.12 ağacın kesilmesi önlenmiş olacak, 803,04 kg daha az sera gazı salınımı gerçekleşecek, 94.08 msu tasarrufu sağlanacak, 17.98 mdepolama alanından tasarruf sağlanacaktır. Ayrıca 28901.04 KWh enerji tasarrufu sağlanacak ve 42.69 varil petrolden tasarruf edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Sıfır atık, Geri dönüşüm, Kazanım, Atık azaltımı