Hivar fi'l-ğurbe me'e Mohamed Saber Obaid


Çıkar M. Ş. , Timurtaş A.

Mukabesatu't-tecrube ve in'ikasatu'ş-şahsiyye, Çıkar M. Ş. Timurtaş A., Editör, Daru Ğayda, Amman, ss.300-320, 2017

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2017
  • Yayınevi: Daru Ğayda
  • Basıldığı Şehir: Amman
  • Sayfa Sayıları: ss.300-320
  • Editörler: Çıkar M. Ş. Timurtaş A., Editör