Effect of Black Henbane (Hyoscyamus niger L.) Extracts on Some Plant Pathogenic Fungi


Creative Commons License

Oktay Z., Tepe I.

8. Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi, Bolu, Turkey, 27 - 28 August 2021, pp.300

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bolu
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.300
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

In the study, the effects of black henbane (Hyoscyamus niger L.) extracts on six important plant pathogens fungi including Macrophomina phaseolina, Rhizoctonia solani AG-3, Alternaria solani, Sclerotinia sclerotiorum, Fusarium oxysporum f. sp. melonis and Verticillium dahliae were investigated. Thus, it is aimed to determine a biological agent that can be an alternative to chemical methods controlling these diseases and to contribute to the integrated pest management. Plant extracts at the rates of 0% (double distilled water/positive control), 5, 10, 20 and 40% and fungicide with Captan 50 (negative control) were applied to the fungi. It was observed that ethanol extracts obtained from black henbane gave more effective results compared to water extracts. While the water extracts were only partially effective on V. dahliae, they were not effective on the other five fungi. While 5% and 10% doses were found to be ineffective on F. oxysporum, M. phaseolina and A. solani, it has been determined that 20% and 40% doses are fully effective. As a result, it is thought that black henbane extracts give more effective results than Captan 50 in some doses, therefore, it is thought that the data obtained will contribute to alternative studies. 

Çalışmada, siyah banotu (Hyoscyamus niger L.) ekstrelerinin Macrophomina phaseolina, Rhizoctonia solani AG-3, Alternaria solani, Sclerotinia sclerotiorum, Fusarium oxysporum f. sp. melonis ve Verticillium dahliae olmak üzere altı önemli bitki patojeni fungusa etkileri araştırılmıştır. Böylece bu hastalıklarla mücadelede kimyasal yöntemlere alternatif olabilecek biyolojik bir preparat belirlemek ve entegre mücadeleye katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Funguslara %0 (saf su/pozitif kontrol), %5, 10, 20 ve 40’lık oranlarda bitki ekstreleri ve Captan 50 içerikli fungisit (negatif kontrol) uygulamaları yapılmıştır. Siyah banotundan elde edilen etanol ekstrelerinin su ekstrelerine kıyasla daha etkili sonuçlar verdiği görülmüştür. Su ekstreleri sadece V. dahliae üzerinde kısmen etkili olurken diğer beş fungus üzerinde etkili olmamıştır. Kullanılan etanol ekstrelerinin tüm dozları V. dahliae üzerinde tam etkili; R. solani ve S. sclerotiorum üzerinde %5 ve %10’lık dozları kısmen etkili, %20 ve %40’lık dozları tam etkili bulunmuştur. F. oxysporum, M. phaseolina ve A. solani üzerinde ise %5 ve %10’luk dozları etkisiz bulunurken; %20 ve %40’lık dozlarının tam etkili olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, siyah banotu ekstrelerinin bazı dozlarda Captan’dan daha etkili sonuçlar verdiği, bu sebeple alternatif mücadele çalışmalarına katkı sağlanacağı düşünülmektedir.