Investigation of Some Growth and Physiological Parameters of Trigonella foenumgraecum L. Plant Grown Under Cadmium Stress


Creative Commons License

Tunçtürk R., Tunçtürk M., Nohutçu L.

ÇOMÜ Zir. Fak. Derg, vol.8, no.2, pp.455-464, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.33202/comuagri.741782
  • Journal Name: ÇOMÜ Zir. Fak. Derg
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.455-464
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Araştırma, 2019 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü’ne ait tam kontrollü bitki büyütme odasında yürütülmüştür. Deneme, 2 L toprak kapasiteli 1/3 kum, 1/3 perlit ve 1/3 toprak karışımı ile doldurulmuş plastik saksılarda, tesadüf parselleri deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak düzenlenmiştir. Araştırmada, beş farklı kadmiyum (Cd) dozu (0, 25, 50, 75, 100 mg/L CdSO4) kullanılmıştır. Çalışmada, temel büyüme parametrelerinden bitki boyu (cm), kök uzunluğu (cm), kök ve gövde yaş ağırlığı (g), yaprak ağırlığı (g) ve yaprak sayısı (adet) gibi parametreler ölçülerek bitki fidesi; kök, yaprak ve gövde kısımlarına ayrılmış ve bazı mineral madde içerikleri (Ca, K, Na, Mg, Fe, Zn, Mn, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb ve Se) ile fizyolojik parametrelerden malondialdehit (MDA) içeriği ve askorbat peroksidaz (APX) enzim aktivitesi miktarları belirlenmiştir. Çalışma sonucunda; Cd stresinin tüm bitki gelişim parametreleri ile MDA ve APX miktarları üzerinde istatistiksel olarak önemli etkide bulunduğu, artan Cd dozlarında MDA ve APX miktarının arttığı tespit edilirken, diğer parametrelerde azalmaların olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, Cd dozlarının, incelenen mineral madde içerikleri üzerine bitki aksamları arasında istatistiksel olarak önemli farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Askorbat peroksidaz, kadmiyum stresi, çemen, malondialdehit