Kadmiyum Stresi Altında Yetiştirilen Trigonella foenum-graecum L. Bitkisinin Bazı Büyüme ve Fizyolojik Parametrelerinin İncelenmesi


Creative Commons License

Tunçtürk R. , Tunçtürk M. , Nohutçu L.

ÇOMÜ Zir. Fak. Derg, cilt.8, sa.2, ss.455-464, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 8 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.33202/comuagri.741782
  • Dergi Adı: ÇOMÜ Zir. Fak. Derg
  • Sayfa Sayıları: ss.455-464

Özet

Araştırma, 2019 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü’ne ait tam kontrollü bitki büyütme odasında yürütülmüştür. Deneme, 2 L toprak kapasiteli 1/3 kum, 1/3 perlit ve 1/3 toprak karışımı ile doldurulmuş plastik saksılarda, tesadüf parselleri deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak düzenlenmiştir. Araştırmada, beş farklı kadmiyum (Cd) dozu (0, 25, 50, 75, 100 mg/L CdSO4) kullanılmıştır. Çalışmada, temel büyüme parametrelerinden bitki boyu (cm), kök uzunluğu (cm), kök ve gövde yaş ağırlığı (g), yaprak ağırlığı (g) ve yaprak sayısı (adet) gibi parametreler ölçülerek bitki fidesi; kök, yaprak ve gövde kısımlarına ayrılmış ve bazı mineral madde içerikleri (Ca, K, Na, Mg, Fe, Zn, Mn, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb ve Se) ile fizyolojik parametrelerden malondialdehit (MDA) içeriği ve askorbat peroksidaz (APX) enzim aktivitesi miktarları belirlenmiştir. Çalışma sonucunda; Cd stresinin tüm bitki gelişim parametreleri ile MDA ve APX miktarları üzerinde istatistiksel olarak önemli etkide bulunduğu, artan Cd dozlarında MDA ve APX miktarının arttığı tespit edilirken, diğer parametrelerde azalmaların olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, Cd dozlarının, incelenen mineral madde içerikleri üzerine bitki aksamları arasında istatistiksel olarak önemli farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Askorbat peroksidaz, kadmiyum stresi, çemen, malondialdehit