Eyyûbîler Dönemi Dımaşk Medreseleri


Dündar M.

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.9, no.1, pp.113-147, 2018 (Peer-Reviewed Journal)