Mobil Pazarlama


Creative Commons License

Aydın İ., Çelik Z.

in: Yeni Nesil Pazarlama Yaklaşımları, Aytuğ MERMER ÜZÜMLÜ, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.253-269, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Nobel Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.253-269
  • Editors: Aytuğ MERMER ÜZÜMLÜ, Editor
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Pazarlama faaliyetleri yerine getirilirken hedef kitleye ulaşabilmek oldukça önem arz etmektedir. Pazar araştırması yapılırken ürünün istenilen özellikte olup olmadığının, hedef kitlenin pazara sunulmuş veya sunulacak ürün için verebileceği değer, ürünün nerelerde bulunması gerektiği, ürün için nasıl bir pazar bölümlendirme stratejisinin izleneceği, konumlandırma gibi konular hakkında hedef kitleye ulaşılıp bilgi alınması gerekmektedir. Ayrıca yapılan pazarlama iletişimi faaliyetlerinde hedef kitleye ulaşılmadıkça bu faaliyetlerin şirket için hiçbir anlam ifade etmediği bilinmektedir. Pazarlamacılar için uzun yıllar boyunca hedef kitleye ulaşma konusunda en büyük kısıtlar arasında yer ve zaman yer almıştır. Pazarlamacılar kablolu telefon ve radyo gibi teknolojik araçlar sayesinde kısmen olsa da yer kısıtının üstesinden gelse bile bu araçlar sabit olduklarından istedikleri şekilde hedef kitleye ulaşamamaktadırlar. İnternetin iş dünyasında devrim niteliğinde etki oluşturmasından sonra da büyük olaylar olmuştur. İnternete bağlı olan taşınabilir araçlarla beraber pazarlamacılar için oldukça büyük sorunlar olan hedef kitleye ulaşma konusunda yer ve zaman kısıtı büyük oranda ortadan kalkmıştır.

Hedef kitleye ulaşma konusunda pazarlamacıların önündeki yer ve zaman engelleri mobil araçlar sayesinde ortadan kalkınca mobil pazarlama kavramı ortaya atılmıştır. Pazarlama faaliyetlerinin yerine getirilmesinde hedef kitleye ulaşmayı oldukça kolaylaştıran mobil pazarlama olgusu, pazarlamacılar için devrim niteliğinde bir gelişmedir. Zira pazarlamacıların işlerini en iyi şekilde yapabilmesinde, gelecekteki faaliyetler için ön görülerde bulunmasında, mevcut faaliyetlerin etkin ve verimli olarak yapılıp yapılmadığının anlaşılmasında hedef kitleye ulaşmanın oldukça önemli bir yeri vardır. Bu çalışmanın amacı mobil pazarlama kavramının temel hatlarıyla açıklanmasıdır. Çalışmada mobil pazarlamanın beklenen etkiyi yapıp yapmadığı, mobil pazarlamanın özelliklerinin ne olduğu, mobil pazarlamanın şirketlere ve tüketicilere ne gibi kolaylıklar sağladığı, olumsuz yönlerinin olup olmadığı, mobil pazarlamada hangi araçların kullanıldığı gibi sorulara cevap bulunabilecektir.

Çalışmada mobil pazarlama kavramının ne olduğu detaylı bir şekilde verilmiş ve mobil pazarlamayla ilgili literatürdeki önemli tanımlara değinilmiştir. Daha sonra mobil pazarlamanın özellikleri olan hedef kitlenin özelliklerine uygun pazarlama faaliyetlerini yerine getirme anlamına gelen kişiselleştirme, her yerde ulaşılabilir olma, insanların şirketle karşılıklı iletişim kurabilmesi anlamına gelen etkileşim ve şirketlerin insanların gittikleri yerleri tespit edebilmeleri anlamına gelen lokalizasyon kavramları ele alınmıştır. Mobil reklam kavramının ne olduğu ele alınarak, mobil pazarlamanın kullanım şekilleri içerisinde yer alan SMS, MMS, mobil web siteleri ve mobil uygulamalara değinilmiştir. Daha sonra mobil pazarlamada kullanılan araçlar olan cep telefonu, kişisel dijital asistan, dizüstü bilgisayar ve tablet bilgisayar ele alınmıştır. Son olarak mobil pazarlamanın avantajları ve dezavantajları verilmiştir