DEVELOPMENT EFFORTS FOR AĞRI DURING THE RULE OF DEMOCRAT PARTY (1950-1960) DEMOKRAT PARTİ İKTİDARI DÖNEMİ’NDE AĞRI’YI KALKINDIRMA ÇALIŞMALARI (1950-1960)


Creative Commons License

Kardaş A.

Route Educational and Social Science Journal, vol.2, no.5, pp.512-529, 2015 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 5
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : Route Educational and Social Science Journal
  • Page Numbers: pp.512-529

Abstract

Abstract
The works for the development of the country at the earlier stage of the Republic on account of inadequacy
in qualified man power, security problems and social issues, could not be reached the desired level. As a
result of the elections on 14 May 1950, the Democrat Party rule started. As the rule of Democrat Party
started, there were many changes all around the country. Ağrı had an important share among the provinces
which were at the centre of these changes. For the first 27 years of the Republic, Ağrı was mainly known
with the insurgencies took place in the province. As Democrat Party came to rule, as result of either suitable
conditions or intensive efforts of the government for the development of the region, Ağrı had important
investments. Since the Prime Minister Adnan Menderes took place in the investigative visits to the provinces
at east and contacted with public here, the development efforts were affected very positively. There were
improvements in many fields where construction at first place in addition to education, health, agriculture
and husbandry, and the modern public institutions were started to be constructed.
Keywords: Ağrı, Democrat Party, Development, Construction.

Özet
Cumhuriyet döneminde ülkenin kalkındırılması için yapılan çalışmalar, yetişmiş eleman sıkıntısı, asayiş
sorunları, iktisadî ve sosyal sebeplerden dolayı istenilen seviyede olamamıştı. 14 Mayıs 1950’de yapılan
seçimle Demokrat Parti iktidara geçmişti. Demokrat Parti’nin iktidara geçmesiyle ülkenin her tarafında
gelişme ve değişmeler yaşanmıştı. Bu gelişmelerin etkili bir şekilde yaşandığı vilâyetler arasında Ağrı önemli
bir paya sahip olmuştu. Cumhuriyetin ilk 27 yıllık döneminde Ağrı, adını daha çok burada etkili olan
isyanlarla duyurmuştu. Demokrat Parti’nin iktidara geçmesiyle gerek şartların elverişli hale gelmesi ve
gerekse hükümetin bölgenin kalkındırılması için yoğun çaba sarf etmesi, Ağrı’da önemli yatırımların
yapılmasını sağlamıştır. Başbakan Adnan Menderes’in, Doğu vilâyetlerine yapılan tetkiklere katılması ve
buradaki halkla temas kurması, kalkınma çalışmalarına olumlu bir şekilde yansımıştı. Bayındırlık başta
olmak üzere, eğitim, sağlık, tarım ve hayvancılık alanlarında gelişmeler yaşanmış ve modern devlet
kurumlarının yapımına başlanmıştı.
Anahtar Kelimeler: Ağrı, Demokrat Parti, Kalkınma, Bayındırlık.