Efsaneler, Mitler ve Macera Turizmi: Van Gölü Canavarı Örneği*


Aykaç Ö. A., Karaduman E.

THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE STUDIES, vol.16, no.95, pp.169-180, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 95
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.29228/jasss.68739
  • Journal Name: THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE STUDIES
  • Journal Indexes: CAB Abstracts, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Linguistic Bibliography, MLA - Modern Language Association Database, Veterinary Science Database
  • Page Numbers: pp.169-180
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Son dönemlerde yapılan bilimsel çalışmalar ile birlikte yaşı 600 bin olarak belirlenen Van Gölü, insanlığın Van ve civarında yerleşmesi ile birlikte farklı mitolojik hikâyelerin ve efsanelerin de konusu olmuştur. Yerleşimi Paleolitik Çağ’a kadar dayandırılan Van’ın ise esas yerleşim hikâyesi çok daha geç bir zamanda; M.Ö. 2000’li yıllarda başlamıştır. Van’ın mitleri ve efsaneleri de bu yaşam süresince dillerden dillere, medeniyetlerden medeniyetlere aktarılmıştır. Her medeniyet ve dönem kendi mitini oluştursa da kentin sosyolojisine, ekonomisine, sosyal yapısına büyük katkı sunan Van Gölü, mitolojik yanıyla da turizme olan katkının en önemli sacayağını oluşturmuştur. Van Gölü’nün turizme olan katkısında da en ilgi çekici figürlerin başında bir Van Gölü Canavarı efsanesinin bulunması gelmektedir. Yakın geçmişte 1990’larla birlikte sık konuşulan bir konu haline geldiği düşünülse de tarih boyunca farklı isimlerle adlandırılan önemli bir figürdür. Gizemini koruyan, zaman zaman gölün ve göl sahillerinin farklı bölgelerinde görüldüğü söylenen Van Gölü Canavarı, yörede yaşayan insanlar ve potansiyel turistler için önemli bir macera unsuru olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmanın amacı Urartulardan Ermenilere, Osmanlı’dan Türkiye’ye kadar farklı medeniyetlerin hüküm sürdüğü bu topraklarda Van Gölü Canavarı ekseninde Van Gölü’nün mitolojisini ele alıp farklı örneklerle detaylandırmak ve bir turistik çekicilik kaynağı olarak macera turizmindeki rolünü ortaya koymaktır. Bu kapsamda çalışmanın yöntemi olarak literatür taraması yöntemi kullanılmıştır.