İlk Fıkıh Usûlü Sözlüğü: el-Hudûd fi’l-Usûl


EŞİT D.

İhya Uluslararası İslam Araştırmaşarı Dergisi, vol.5, no.2, pp.359-382, 2019 (Peer-Reviewed Journal)